REKTOR
Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie
oraz DYREKTOR
Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie
serdecznie zapraszają
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2023/2024

PROGRAM inauguracji roku akademickiego 2023/2024

godz. 10.00 – Kościół seminaryjny – Msza św. pod przewodnictwem J. E. Księdza Arcybiskupa
dr. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego w koncelebrze
J.E. Księdza Biskupa dr. Grzegorza Kaszaka, Biskupa
Sosnowieckiego

godz. 11.15 – AULA JANA PAWŁA II – Gaude Mater Polonia

– Przemówienie rektora Wyższego Międzydiecezjalnego
Seminarium Duchownego w Częstochowie ks. dr. hab. Ryszarda
Selejdaka
– Przemówienie dyrektora Instytutu Wyższych Studiów
Teologicznych w Częstochowie ks. dr. Kamila Zadrożnego
– Przemówienia Gości
– Przemówienie Dziekana seminarzystów
– Przemówienie Przedstawiciela studentów świeckich
– Wręczenie dyplomów magisterskich Absolwentom Wydziału
Teologicznego Akademii Katolickiej w Warszawie
– Immatrykulacja studentów pierwszego roku: studentów
cyklu A i cyklu B
– Wykład inauguracyjny: Scientia verus fidem. Czy nauka
uczyniła wiarę religijnym przeżytkiem? – ks. dr hab. Marek
Dobrzeniecki (AKW, Warszawa)
– Słowo Księży Biskupów: Arcybiskupa Metropolity
Częstochowskiego oraz Biskupa sosnowieckiego
– Gaudeamus igitur

Uroczystość odbędzie się 7 października (sobota) 2023 roku
w gmachu Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego (Częstochowa, ul. św. Barbary 41)