„Katecheci pełnią niezastąpioną misję w przekazywaniu i pogłębianiu wiary.
Świecka posługa katechety jest powołaniem, jest misją. Być katechetą oznacza, że «jest się katechetą», a nie, że «pracuje się jako katecheta».
Jest to całościowy sposób bycia i potrzebujemy dobrych katechetów, którzy są zarówno towarzyszami, jak i pedagogami.
Potrzebujemy ludzi twórczych, którzy głoszą Ewangelię, ale nie głoszą jej ciszą, ale też nie przy pomocy trąby,
ale swoim życiem, z łagodnością, nowym językiem i otwierając nowe drogi”
(papież Franciszek).
Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie afilliowany do Wydziału Teologicznego Akademii Katolickiej w Warszawie zaprasza na 2-letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne dla osób pragnących w przyszłości podjąć pracę jako nauczyciel religii.
Celem Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.
Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych i pedagogicznych.
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na https://iwstczestochowa.pl/rekrutacja/