Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie afiliowany do Wydziału Teologicznego Akademii Katolickiej w Warszawie serdecznie zaprasza do podjęcia jednolitych studiów magisterskich z teologii na kierunku teologia (specjalność katechetyka lub teologia ogólna) oraz 2-letnich Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych.

Jednolite studia magisterskie (6-letnie) – stacjonarne dla kandydatów do kapłaństwa

Integralną formację przygotowującą do kapłaństwa prowadzi Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: www.wmsd.czest.pl/rekrutacja/

Jednolite studia magisterskie (5-letnie) – niestacjonarne dla osób świeckich i zakonnych

kierunek TEOLOGIA, specjalność: KATECHETYKA lub TEOLOGIA OGÓLNA

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
– podanie,
– ankieta (do pobrania ze strony internetowej IWST),
– życiorys,
– świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero),
– opinia księdza proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
– skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w przypadku osób zakonnych,
– trzy zdjęcia legitymacyjne,
– ksero dokumentu tożsamości,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów,
– opłata wpisowa: 150 PLN
– opłata za legitymację studencką: 22 PLN.

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne (2-letnie) dla osób świeckich i zakonnych

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
– podanie,
– ankieta (do pobrania ze strony internetowej IWST),
– życiorys,
– dyplom ukończenia studiów (odpis oraz ksero),
– opinia księdza proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
– skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w przypadku osób zakonnych,
– trzy zdjęcia legitymacyjne,
– ksero dokumentu tożsamości,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów,
– opłata wpisowa: 150 PLN.

Składanie dokumentów w soboty rekrutacyjne (czerwiec 2024: 1.06; 8.06; 15.06; 22.06; 29.06; wrzesień 2024: 7.09; 14.09; 21.09; 28.09) w godz. od 10.00 do 15.00.

Po złożeniu stosownych dokumentów w Sekretariacie Instytutu będzie miała miejsce rozmowa rekrutacyjna (w terminie wcześniej uzgodnionym).

Kontakt dla kandydatów:

Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie
42-226 Częstochowa, ul. św. Barbary 41
Tel. + 48 785 555 717

iwst.czestochowa@gmail.com

https://www.facebook.com/people/Instytut-Wy%C5%BCszych-Studi%C3%B3w-Teologicznych-w-Cz%C4%99stochowie/61555791581752/