REKRUTACJA

Studia magisterskie (5-letnie)

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
– podanie (wzór podania),
– ankieta (pobierz),
– życiorys,
– świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero),
– opinia księdza proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
– skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w przypadku osób zakonnych,
– trzy zdjęcia legitymacyjne,
– ksero dokumentu tożsamości,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów,
– opłata wpisowa: 150 PLN
– opłata za legitymację studencką: 22 PLN.

Opłaty: Koszt studiów – 1000 PLN/semestr (studia trwają 10 semestrów)

Konto do wpłaty:
Bank PEKAO S.A.
Numer konta: 91 1240 1213 1111 0011 2453 3771
Tytuł przelewu: należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
– podanie (wzór podania),
– ankieta (pobierz),
– życiorys,
– dyplom ukończenia studiów (odpis oraz ksero),
– opinia księdza proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
– skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w przypadku osób zakonnych,
– cztery zdjęcia legitymacyjne,
– ksero dokumentu tożsamości,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów,
– opłata wpisowa: 150 PLN.

Opłaty: Koszt studiów – 1000 PLN/semestr (studia trwają 4 semestry)

Konto do wpłaty:
Bank PEKAO S.A.
Numer konta: 91 1240 1213 1111 0011 2453 3771
Tytuł przelewu: należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.

Kontakt dla kandydatów: