POMOC MATERIALNA – STYPENDIA

Student Akademii Katolickiej w Warszawie może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

• stypendium socjalnego;
• stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
• stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
• zapomogi

Szczegółowe informacje związane z ubieganiem się o stypendia można znaleźć na stronie Akademii Katolickiej w Warszawie.