REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 TRWA Zapraszamy do studiowania teologii w Instytucie Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie! Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji…

Egzamin magisterski diakonów z WMSD w Częstochowie

Egzamin magisterski diakonów z WMSD w Częstochowie

  Dnia 9 maja br. kolejni studenci z Częstochowy uzyskali na Akademii Katolickiej w Warszawie tytuł zawodowy magistra teologii. Tym razem byli to diakoni VI roku z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchowego w Częstochowie. Prace magisterskie napisali na seminariach naukowych z teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej, katechetyki, etyki filozoficznej oraz liturgiki. Diakonom gratulujemy i życzymy dobrego przygotowania się do święceń prezbiteratu, które będą miały miejsce 27 maja 2023 r. równocześnie w bazylice…