WYKŁADOWCY

Wykładowcy IWST w roku akademickim 2023-2024

·        Cykl A – jednolite studia magisterskie dla kandydatów do kapłaństwa (stacjonarne)

·        Cykl B – jednolite studia magisterskie dla osób świeckich i zakonnych (niestacjonarne)

·        PSTK – Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne

Lp.

Imię i nazwisko

Cykl A

Cykl B

PSTK

1.        

Ks. dr Krzysztof BEŁKOT

Liturgika – Sakramenty, Eucharystia, Sakramentalia i pobożność ludowa, Liturgiczna posługa diakona, Liturgiczna posługa prezbitera

2.        

Ks. dr Jerzy BIELECKI

Teologia dogmatyczna – Teologia stworzenia i antropologia teologiczna, pneumatologia, charytologia

3.        

Ks. mgr Bogdan BLAJER

Sztuka kościelna

4.        

Ks. dr Michał BORDA

Podstawy dydaktyki; Katechetyka materialna; Pedagogiczno-katechetyczna formacja nauczyciela religii; Praktyki katechetyczne w szkole – Szkoła ponadpodstawowa

5.        

Ks. dr hab. Roman CEGLAREK

Katechetyka fundamentalna; Dydaktyka i metodyka katechetyczna; Katechetyka szczegółowa; Praktyki psychologiczno-pedagogiczne; Praktyki katechetyczne w szkole – przedszkole, szkoła podstawowa; seminarium naukowe

Opiekun praktyk psychologicznych i zawodowych, seminarium naukowe, Katechetyka fundamentalna, Regulacje prawne w katechezie, Dydaktyka katechezy ćwiczenia

Opiekun praktyk psychologicznych i zawodowych, Katechetyka fundamentalna, Regulacje prawne w katechezie, Dydaktyka katechezy ćwiczenia

6.        

Ks. mgr Michał CICHOŃ

Język grecki

7.        

Ks. mgr Marek CISOWSKI

Zasady muzyki, Chorał gregoriański, Tony psalmowe, Obrzędy pogrzebu, dobór pieśni; Śpiew wspólny i Chór

8.        

Ks. dr Krzysztof DZIUB

Zarządzanie dobrami i prawo wyznaniowe; Prawo kanoniczne o sakramentach; Prawo kanoniczne małżeńskie

Prawo kanoniczne – normy generalne, prawo kanoniczne małżeńskie

9.        

S. dr Joanna DRESLER MC

Misjologia

Katolicka Nauka Społeczna

10.     

P. mgr lic. Marian FLOREK

Emisja głosu

11.     

Ks. dr Adam FOGELMAN

Historia filozofii; Filozofia Boga

12.     

Ks. dr Wojciech GAURA

Katolicka Nauka Społeczna

13.     

Ks. dr Jarosław GRABOWSKI

Ekumenizm; Edukacja medialna; Synteza teologii

14.     

P. mgr Janusz HASZCZ

Wychowanie fizyczne; zajęcia fakultatywne

15.     

S. dr Gabriela JANIKULA

Katechetyka szczegółowa, Dydaktyka – ogniwa procesu kształcenia, Podstawy dydaktyki ogólnej Dydaktyka katechezy ćwiczenia; Wybrane zagadnienia z katechetyki

Katechetyka szczegółowa, Dydaktyka – ogniwa procesu kształcenia, Podstawy dydaktyki ogólnej Dydaktyka katechezy ćwiczenia; Wybrane zagadnienia z katechetyki, Implikacje katechetyczne KKK

16.     

Ks. dr Stanisław JASIONEK

Teologia moralna fundamentalna, Teologia moralna szczegółowa, Teologia moralna życia i rodziny

Teologia moralna fundamentalna, Teologia moralna szczegółowa, Teologia moralna życia i rodziny

17.     

Ks. dr Michał JĘDRZEJSKI

Opiekun zawodowych, Pedagogika szkolna

18.     

Ks. dr Jacek KAPUŚCIŃSKI

Historia Kościoła, Historia Kościoła w Polsce, seminarium naukowe

19.     

Ks. dr Tomasz KNOP

Teologia duchowości cz. 1; Kierownictwo duchowe

20.     

Ks. dr Jan KOCLĘGA

Teologia dogmatyczna –  Sakramentologia i eschatologia, Teologia sakramentu święceń; seminarium naukowe

Teologia dogmatyczna – trynitlogia, chrystologia, Kreatologia, eschatologia, soteriologia, pneumatologia i charytologia, eklezjologia, sakramentologia, seminarium naukowe

Teologia dogmatyczna – trynitlogia, chrystologia, Kreatologia, eschatologia, soteriologia, pneumatologia i charytologia, eklezjologia, sakramentologia

21.     

Ks. dr Mariusz KOCOŁ

 

Ekumenizm

22.     

Ks. mgr lic. Grzegorz KOSS

Wykład monograficzny; Teologia moralna – bioetyka teologiczna

23.     

Ks. dr Paweł KOSTRZEWSKI

 

Historia Kościoła

Historia Kościoła

24.     

Ks. dr Bernard KOZŁOWSKI

Teologia duchowości cz. 2

25.     

Ks. mgr lic. Paweł KRAWCZYK

Praecepta urbanitatis; Ewangelizacja kerygmatyczna

26.     

Ks. dr Andrzej KULIBERDA

Teologia pastoralna; Socjologia religii

Teologia pastoralna

27.     

Ks. dr Łukasz LASKOWSKI

Język łaciński; Język hebrajski; ST – Księgi prorockie; mądrościowe; seminarium naukowe

28.     

Ks. dr Remigiusz LOTA

Homiletyka fundamentalna, Homiletyka materialna i formalna, Homiletyka szczegółowa; Literatura i kod kulturowy

29.     

Ks. dr hab. Paweł MACIASZEK

Liturgika fundamentalna; Liturgika – Rok liturgiczny i Liturgia Godzin; seminarium naukowe

Metodologia pisania pracy magisterskiej, seminarium naukowe, Liturgika (Euchatrystia i komentarze), Rok liturgiczny, Sakramenty

Liturgika

30.     

P. mgr Jolanta MACHURA

Język angielski

31.     

Ks. dr Błażej MAŁOLEPSZY

Religiologia

32.     

Ks. dr Jacek MARCINIEC

Logika; Metodologia nauk

Wstęp do filozofii, Logika

33.     

Ks. dr Andrzej NACKOWSKI

Teologia moralna fundamentalna; Moralność życia społecznego

34.     

S. mgr lic. Victoria Ewa NAKONIECZNA PDDM

Psychologia rozwojowa i wychowawcza; Psychologia pastoralna

Psychologia rozwojowa, psychologia osobowości, psychologia: psychologiczne uwarunkowania rozwoju młodzieży – konwersatorium

Psychologia rozwojowa, psychologia osobowości, psychologia: psychologiczne uwarunkowania rozwoju młodzieży – konwersatorium

35.     

P. mgr Barbara NALEWAJKA

Język łaciński

36.     

Ks. dr Robert NEMŚ

Wstęp do PŚ z elementami archeologii; NT – Ewangelie synoptyczne i Dz; NT – Pisma Janowe

Listy św. Pawła, Egzegeza Ew. wg. św. Jana (15), Egzegeza Ewangelii synoptycznych (30), Listy Janowe i Apokalipsa (15), Listy katolickie (15)

Egzegeza Ew. wg. św. Jana, Egzegeza Ewangelii synoptycznych

37.     

Ks. dr Karol NĘDZA

Duszpasterstwo rodzin

38.     

Ks. dr Grzegorz NOSZCZYK

Katolicka nauka społeczna

39.     

Ks. prof. dr hab. Jan ORZESZYNA

Teologia moralna – Moralność małżeńsko-rodzinna

40.     

Ks. dr Michał PABIAŃCZYK

Wprowadzenie do teologii duchowości; misjologia

41.     

Ks. dr Rafał PIETRUSZKA

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

42.     

Ks. dr Łukasz POŁACIK

Teologia parafii

43.     

44.     

P. mgr lic. Magdalena SAWICKA

Psychologia ogólna, psychologia ogólna – konwersatorium

Psychologia ogólna, psychologia ogólna – konwersatorium

45.     

Ks. dr hab. Ryszard SELEJDAK

Teologia dogmatyczna – Trynitologia; Chrystologia; Soteriologia; Teologia diakonatu stałego

46.     

Ks. dr Włodzimierz SKOCZNY

Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa

47.     

Ks. dr Tomasz SMALCERZ

Prawo kanoniczne – Normy ogólne, Prawo osobowe i prawo karne; prawo kanoniczne o ustroju Kościoła

48.     

Ks. dr hab. Paweł SOBIERAJSKI prof. AM

Pedagogika

49.     

Ks. dr Paweł SOBUŚ

Teologia moralna – Aretologia teologicznomoralna; Penitencja

50.     

P. dr Beata STYPUŁKOWSKA

Katechetyka materialna; Dydaktyka katechezy

Katechetyka materialna; Biblia w katechezie

51.     

Ks. dr Grzegorz SZUMERA

Wstęp do filozofii; Metafizyka; Filozofia kultury, sztuki i techniki; Filozofia społeczna i polityczna

52.     

Ks. dr Mariusz SZTABA

Pedagogika specjalna, Pedagogika ogólna, pedagogika ogólna – konwersatorium

Pedagogika specjalna, Pedagogika ogólna, pedagogika ogólna – konwersatorium

53.     

Ks. prof. Kazimierz SZYMONIK

Śpiewy Triduum Paschalnego i diakona; Śpiewy mszalne i prawodawstwo z zakresu muzyki kościelnej

54.     

Ks. dr hab. Marian SZYMONIK

Filozofia człowieka; Filozofia religii; Etyka ogólna i stosowana; Metodyka uczenia się i pracy z tekstem; Proseminarium; Filozoficzno-światopoglądowe konteksty współczesnej ewangelizacji; seminarium naukowe

Etyka filozoficzna, Historia filozofii, filozofia religii, filozofia poznania, antropologia filozoficzna, metafizyka, elementy bioetyki

55.     

P. mgr Domenico TAGLIENTE

Zajęcia fakultatywne z języka włoskiego

56.     

Ks. dr Mariusz TERKA

Patrologia

Patrologia, wykład monograficzny, seminarium naukowe

57.     

Ks. dr Wojciech TORCHALSKI

Synteza teologii

58.     

Ks. prof. dr hab. Stanisław URBAŃSKI

Teologia duchowości

Teologia duchowości

59.     

P. mgr Bogdan WĄCHAŁA

Emisją głosu i dykcja

Emisja głosu i dykcja

60.     

Ks. dr Mikołaj WĘGRZYN

Teologia fundamentalna (Objawienia, Chrystologia, Eklezjologia), Wstęp do teologii

Teologia fundamentalna (Objawienia, Chrystologia, Eklezjologia)

61.     

Ks. dr Michał WIECZOREK

Organizacja życia diecezjalnego

Hierarchiczny ustrój Kościoła, seminarium naukowe

Teologia prawa

62.     

P. mgr Monika WIERZBICKA

Język włoski

63.     

Ks. dr hab. Paweł WOLNICKI prof. UJD

Historia i tradycje Kościoła lokalnego

64.     

Ks. dr Mariusz WOŹNIAK

Wstęp do Pisma św., Księgi historyczne i dydaktyczne, Teologia biblijna Starego Testamentu, teologia biblijna Nowego Testamentu, Księgi prorockie

Wstęp do Pisma św., Teologia biblijna Starego Testamentu, Teologia biblijna Nowego Testamentu,

65.     

Ks. dr Zdzisław WÓJCIK

Psychologia ogólna

Psychologia religii – konwersatorium

66.     

Ks. dr Kamil ZADROŻNY

Wprowadzenie do KKK, Teologia dogmatyczna – wstęp do teologii, mariologia, eklezjologia, seminarium naukowe

Teologia dogmatyczna – mariologia

Teologia dogmatyczna – mariologia

67.     

Ks. dr Zdzisław ZGRZEBNY

Teologia moralna – zagadnienia bioetyczne

68.     

Ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI

Teologia fundamentalna, Religiologia i dialog międzyreligijny