Dnia 7 maja br. pierwsza grupa studentów zdała w siedzibie Akademii Katolickiej w Warszawie egzamin magisterski. Byli to diakoni z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Prace magisterskie napisali z zakresu teologii dogmatycznej, filozofii oraz liturgiki.
Przewodniczącym Komisji był ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – Rektor AKW.
Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie organizuje i prowadzi studia także dla kandydatów do kapłaństwa (cykl „A”) odbywających swoją formację w WMSD w Częstochowie. Nowym magistrom teologii gratulujemy i życzymy dobrego czasu przygotowań do święceń prezbiteratu, które już niebawem.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61555791581752