Rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025

Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie afiliowany do Wydziału Teologicznego Akademii Katolickiej w Warszawie serdecznie zaprasza do podjęcia jednolitych studiów magisterskich z teologii na kierunku teologia (specjalność katechetyka lub teologia ogólna) oraz 2-letnich Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych. Jednolite studia magisterskie (6-letnie) – stacjonarne dla kandydatów do kapłaństwa Integralną formację przygotowującą do kapłaństwa prowadzi Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie. Szczegółowe informacje dla kandydatów: www.wmsd.czest.pl/rekrutacja/ Jednolite studia magisterskie (5-letnie) – niestacjonarne dla…

Egzamin magisterski diakonów z WMSD (7.05.2024 r.)

Egzamin magisterski diakonów z WMSD (7.05.2024 r.)

Dnia 7 maja br. pierwsza grupa studentów zdała w siedzibie Akademii Katolickiej w Warszawie egzamin magisterski. Byli to diakoni z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Prace magisterskie napisali z zakresu teologii dogmatycznej, filozofii oraz liturgiki. Przewodniczącym Komisji był ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – Rektor AKW. Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie organizuje i prowadzi studia także dla kandydatów do kapłaństwa (cykl „A”) odbywających swoją formację w WMSD…