PRACA MAGISTERSKA

Wzór strony tytulowej AKW-IWST

Podanie o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej

Oświadczenie kierującego pracą oraz autora pracy

Obowiazująca metodologia pisania pracy magisterskiej AKW-IWST

Jak pisać wstęp i zakończenie pracy magisterskiej