STUDIA STACJONARNE - CYKL A

Dla kogo? (profil kandydata)

Studia dla kandydatów do kapłaństwa, 6-letnie stacjonarne studia filozoficzno-teologiczne.
Uzyskane kwalifikacje – magister teologii.
Specjalność – teologia ogólna.

Studia łączą się z formacją ludzką, duchową i duszpasterską, którą prowadzi Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie. Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie prowadzi i organizuje studia dla seminarzystów tegoż Seminarium.

Więcej o formacji seminaryjnej znajdziesz tutaj: www.wmsd.czest.pl