PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

Opis studiów

Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.
Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych i pedagogicznych.
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii.

Czas trwania studiów:

Studia trwają cztery semestry, realizowane w trakcie sobotnich zjazdów .

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra.

Co po studiach?

Absolwenci Podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich, w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450) oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Opłaty:  koszt studiów – 1000 PLN/semestr (studia trwają 4 semestry)

Składanie dokumentów: od 1 czerwca do 30 września 2023 r.
Więcej informacji znajdziesz w zakładce REKRUTACJA

Regulamin studiów (załącznik)