II WARSZAWSKI FESTIWAL TEOLOGICZNY (10-14 KWIETNIA 2024 R.)

Akademia Katolicka w Warszawie zaprasza na II Warszawski Festiwal Teologiczny, który odbędzie się w dniach od 10 do 14 kwietnia b.r. W programie znajdują się debaty naukowe i konferencje, spotkania modlitewne, projekcja filmu i pielgrzymka na Jasną Górę.

Program Festiwalu

Festiwal rozpocznie się 10 kwietnia pokazem filmu „Bohater” w Kinie Wisła. Po nim nastąpi dyskusja, w której wezmą udział Adam Woronowicz (aktor), Paweł Kęska (dziennikarz) oraz o. dr Marek Kotyński CSsR, (Teolog duchowości).
W czwartek w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbędzie się debata naukowa dla wykładowców pt.: „Władcy marionetek. O ludziach, o robotach i procedurach – regres myślenia”. Podczas niej zostanie podjęta refleksja nad kondycją współczesnego człowieka jako istoty myślącej. Uczestnicy zastanowią się, co wpływa na nasze postrzeganie i obraz świata, czy przypadkiem człowiek dzisiaj w swoim myśleniu nie przyjmuje bezrefleksyjnie podsuwanych mu przekonań, czy potrafi je dostrzec, zakwestionować czy nie ulega wątpliwym autorytetom. Wystąpienie wprowadzające do debaty wygłosi prof. Damian Leszczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego.
W czwartek wieczorem w gmachu Collegium Bobolanum po Mszy świętej odbędzie się debata: „Człowiek w świecie chaosu. Komu zaufać, na czym budować?”. Wezmą w niej udział Krzysztof Sowiński („Sowinsky”), dr Agata Rujner („Prawie morały”) oraz ks. dr Rafał Strugiński SJ (duszpasterz młodzieży).
W piątek w sali Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbędzie się wykład z cyklu: „Duchowość dla Warszawy”. Siostra prof. Judyta Pudełko PDDM oraz ks. dr Mateusz Wyrzykowski podejmą temat: „Od Biblii do Uwielbienia. Poznaj Ducha Świętego”. Naturalną kontynuacją wykładu będzie modlitwa uwielbienia w kościele św. Anny prowadzona przez Wspólnotę „Głos Pana”, której liderem jest Marcin Zieliński.
Sobota rozpocznie się od Mszy świętej w kościele seminaryjnym. Odprawi ją metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Potem odbędą się konferencje. Pierwszą zatytułowaną „Co Duch mówi do Kościoła dzisiaj?” wygłosi ks. prof. Robert Woźniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Drugą przedstawi prof. Monika Przybysz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem jej rozważań będzie „Neuroprzekaźnik w komunikacji międzyludzkiej”.
Festiwalowa niedziela 14 kwietnia rozpocznie się w bazylice Świętego Krzyża, gdzie o godz. 9.00 ks. prof. Pawlina odprawi Mszę świętą „radiową”. W południe społeczność Akademii Katolickiej wyruszy na Jasną Górę w autokarowej pielgrzymce. Apel Jasnogórski o godz. 21.00 będzie ostatnim punktem Warszawskiego Festiwalu Teologicznego.

Szczegółowe informacje: https://akademiakatolicka.pl/warszawski-festiwal-teologiczny/