Dnia 9 maja br. kolejni studenci z Częstochowy uzyskali na Akademii Katolickiej w Warszawie tytuł zawodowy magistra teologii. Tym razem byli to diakoni VI roku z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchowego w Częstochowie. Prace magisterskie napisali na seminariach naukowych z teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej, katechetyki, etyki filozoficznej oraz liturgiki.

Diakonom gratulujemy i życzymy dobrego przygotowania się do święceń prezbiteratu, które będą miały miejsce 27 maja 2023 r. równocześnie w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie oraz w bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.