Kończący się rok akademicki 2022/2023 dla 9 studentów V roku jednolitych studiów magisterskich (cykl „B”) był ostatnim. W dniu 17 czerwca 2023 r. zdali oni egzamin magisterski w siedzibie Akademii Katolickiej w Warszawie. Obronili swoje prace magisterskie, które napisali na seminariach naukowych z teologii dogmatycznej, patrologii, teologii moralnej oraz historii Kościoła. Uzyskali oni tytuł zawodowy magistra teologii.

Nowym magistrom życzymy ciągłej pasji w poznawaniu tajemnic Pana Boga. Życzymy, by dalsze studiowanie teologii uznawali za przywilej i odpowiedzialnie głosili Chrysusa współczesnemu światu.

Tych wszystkich, którzy pragną podjąć studia zapraszamu do studiowania teologii w Częstochowie. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej naszego Instytutu: https://iwstczestochowa.pl/