Zapraszamy do studiowania teologii w Instytucie Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie!

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

Tytuł magistra teologii (specjalność katechetyka) uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent teologii może pełnić funkcję lidera we wspólnotach parafialnych oraz w strukturach diecezjalnych. Jest przygotowany do prowadzenia akcji ewangelizacyjnych na różnych poziomach oraz do podjęcia pracy misyjnej. Może podjąć pracę w redakcjach czasopism katolickich, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz portali internetowych. Może również aktywnie działać w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich, w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450) oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września. Szczegółowe informacje znajdziesz na https://iwstczestochowa.pl/rekrutacja/ lub dzwoniąc pod numer telefonu 34 324 72 52 lub 785 555 717

Składanie dokumentów w soboty rekrutacyjne (czerwiec: 3.06; 10.06; 17.06; 24.06 oraz wrzesień: 2.09; 9.09; 16.09; 23.09; 30.09) od godz. 10.0015.00. Po złożeniu stosownych dokumentów w Sekretariacie będzie miała miejsce rozmowa rekrutacyjna (w terminie wcześniej uzgodnionym).

Zapraszamy do studiowania w Częstochowie!