Egzamin magisterski (AKW – 14 października 2023 r.)

Egzamin magisterski (AKW – 14 października 2023 r.)

Dnia 14 października 2023 r. kolejni studenci z IWST w Częstochowie zdali egzamin magisterski w siedzibie Akademii Katolickiej w Warszawie. Obronili swoje prace magisterskie napisane na seminariach naukowych z filozofii oraz prawa kanonicznego. Zdobyty tytuł zawodowy magistra teologii nie będzie dla Was źródłem i inspiracją do poznawaniu tajemnic Boga. Życzymy, abyście odpowiedzialnie i z pasją głosili Chrysusa współczesnemu światu. Tych wszystkich, którzy pragną podjąć studia zapraszamy do studiowania teologii w…

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

Dnia 11 lutego 2023 r. niektórzy z naszych studentów udali się do siedziby Akademii Katolickiej w Warszawie na egzamin dyplomowy. Przed komisją egzaminacyjną w składzie: ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, ks. dr Janusz Stańczuk, ks. dr Michał Polny zdali oni egzamin magisterski. W skład komisji weszli także Promotorzy i Recenzenci prac magisterskich. Do egzaminu przystąpiło 8 osób. Prace magisterskie zostały przygotowane na seminariach naukowych z zakresu teologii dogmatycznej, teologii…