REKRUTACJA NA STUDIA TRWA

REKRUTACJA NA STUDIA TRWA

Zapraszamy do studiowania teologii w Instytucie Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie! Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej. Tytuł magistra…

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

Dnia 11 lutego 2023 r. niektórzy z naszych studentów udali się do siedziby Akademii Katolickiej w Warszawie na egzamin dyplomowy. Przed komisją egzaminacyjną w składzie: ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, ks. dr Janusz Stańczuk, ks. dr Michał Polny zdali oni egzamin magisterski. W skład komisji weszli także Promotorzy i Recenzenci prac magisterskich. Do egzaminu przystąpiło 8 osób. Prace magisterskie zostały przygotowane na seminariach naukowych z zakresu teologii dogmatycznej, teologii…