Egzamin magisterski (AKW – 17 czerwca 2023)

Egzamin magisterski (AKW – 17 czerwca 2023)

Kończący się rok akademicki 2022/2023 dla 9 studentów V roku jednolitych studiów magisterskich (cykl „B”) był ostatnim. W dniu 17 czerwca 2023 r. zdali oni egzamin magisterski w siedzibie Akademii Katolickiej w Warszawie. Obronili swoje prace magisterskie, które napisali na seminariach naukowych z teologii dogmatycznej, patrologii, teologii moralnej oraz historii Kościoła. Uzyskali oni tytuł zawodowy magistra teologii. Nowym magistrom życzymy ciągłej pasji w poznawaniu tajemnic Pana Boga. Życzymy, by dalsze…

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

Dnia 11 lutego 2023 r. niektórzy z naszych studentów udali się do siedziby Akademii Katolickiej w Warszawie na egzamin dyplomowy. Przed komisją egzaminacyjną w składzie: ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, ks. dr Janusz Stańczuk, ks. dr Michał Polny zdali oni egzamin magisterski. W skład komisji weszli także Promotorzy i Recenzenci prac magisterskich. Do egzaminu przystąpiło 8 osób. Prace magisterskie zostały przygotowane na seminariach naukowych z zakresu teologii dogmatycznej, teologii…