Egzamin magisterski diakonów z WMSD (7.05.2024 r.)

Egzamin magisterski diakonów z WMSD (7.05.2024 r.)

Dnia 7 maja br. pierwsza grupa studentów zdała w siedzibie Akademii Katolickiej w Warszawie egzamin magisterski. Byli to diakoni z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Prace magisterskie napisali z zakresu teologii dogmatycznej, filozofii oraz liturgiki. Przewodniczącym Komisji był ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – Rektor AKW. Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie organizuje i prowadzi studia także dla kandydatów do kapłaństwa (cykl „A”) odbywających swoją formację w WMSD…