Egzamin magisterski diakonów z WMSD w Częstochowie

Egzamin magisterski diakonów z WMSD w Częstochowie

  Dnia 9 maja br. kolejni studenci z Częstochowy uzyskali na Akademii Katolickiej w Warszawie tytuł zawodowy magistra teologii. Tym razem byli to diakoni VI roku z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchowego w Częstochowie. Prace magisterskie napisali na seminariach naukowych z teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej, katechetyki, etyki filozoficznej oraz liturgiki. Diakonom gratulujemy i życzymy dobrego przygotowania się do święceń prezbiteratu, które będą miały miejsce 27 maja 2023 r. równocześnie w bazylice…

Wspólnotowy Dzień Modlitwy

Wspólnotowy Dzień Modlitwy

Czcigodni wykładowcy, pracownicy, studenci i absolwenci naszej Uczelni! Akademia Katolicka w Warszawie poza formacją intelektualną troszczy się także o wzrastanie duchowe i społeczne środowiska. Pragniemy łączyć alumnów seminariów duchownych z różnych miejsc Polski oraz studentów świeckich z wielu ośrodków zamiejscowych we wspólnej modlitwie za siebie nawzajem. Z tego powodu 14 maja, w szóstą Niedzielę Wielkanocną, organizujemy Dzień Modlitwy za studentów i profesorów. Najserdeczniej zapraszamy do współtworzenia tego dnia i zaplanowania w swoim środowisku…

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

Dnia 11 lutego 2023 r. niektórzy z naszych studentów udali się do siedziby Akademii Katolickiej w Warszawie na egzamin dyplomowy. Przed komisją egzaminacyjną w składzie: ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, ks. dr Janusz Stańczuk, ks. dr Michał Polny zdali oni egzamin magisterski. W skład komisji weszli także Promotorzy i Recenzenci prac magisterskich. Do egzaminu przystąpiło 8 osób. Prace magisterskie zostały przygotowane na seminariach naukowych z zakresu teologii dogmatycznej, teologii…