Dnia 11 lutego 2023 r. niektórzy z naszych studentów udali się do siedziby Akademii Katolickiej w Warszawie na egzamin dyplomowy. Przed komisją egzaminacyjną w składzie: ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, ks. dr Janusz Stańczuk, ks. dr Michał Polny zdali oni egzamin magisterski. W skład komisji weszli także Promotorzy i Recenzenci prac magisterskich. Do egzaminu przystąpiło 8 osób. Prace magisterskie zostały przygotowane na seminariach naukowych z zakresu teologii dogmatycznej, teologii duchowości, Katolickiej Nauki Społecznej oraz katechetyki. Gratulujemy uzyskania tytułu zawodowego magistra teologii! Zaczynamy odliczać dni do kolejnego egzaminu.